Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Študijski program druge stopnje Germanistika

Vsebine

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na drugi stopnji študija izvaja študijski program GERMANISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • Germanistika – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Germanistika, Germanistika – enopredmetna smer pridobijo znanja s področja nemškega jezika, književnosti in kulture, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra oziroma magistrice germanistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Germanistika ter usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge ter potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju.

  • Germanistika – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Germanistika, Germanistika – dvopredmetna smer pridobijo znanja s področja nemškega jezika, književnosti in kulture, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu dvopredmetnega magistra oziroma magistrice germanistike. Pridobljena znanja, metode in pristope so sposobni povezovati tako inter- kot intradisciplinarno. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Germanistika in usposablja za kompleksnejše ter zahtevne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem in literarnem področju.

  • Nemščina – enopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Nemščina, Nemščina – enopredmetna pedagoška smer nadgrajuje prvostopenjski program Germanistika ter usposablja za učitelje in učiteljice na vseh stopnjah učenja in poučevanja nemščine. Diplomanti in diplomantke študijskega programa Nemščina – enopredmetna pedagoška smer si pridobijo kakovostno humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Usposobljeni so za kompetentno delo ter odgovorno in premišljeno delovanje pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah.

  • Nemščina – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Nemščina, Nemščina – dvopredmetna pedagoška smer omogoča dvoletno spoznavanje nemškega jezika, kultur in književnosti nemško govorečih skupnosti, usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v nemščini ter pedagoško usposobljenost za delo v razredu. Program usposablja učitelje in učiteljice za učenje in poučevanje nemščine na vseh stopnjah. S skrbno zbranimi, najpotrebnejšimi vsebinami omogoča program usposabljanje na področju jezika in komunikacije, literature in kulture ter didaktike nemščine. V predmetnik vnaša splošna in specializirana pedagoška znanja, predvsem pa zahteva večjo mero samostojnega in kritičnega dela študentov in študentk v pedagoškem procesu, tudi v obliki znanstvenega razmišljanja in konstruktivnega reševanja problemov. Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Nemščina, Nemščina – dvopredmetna pedagoška smer pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Magistrski red.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Germanistika - enopredmetna smer
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemška literatura in kultura v kontekstu I 15 15 0 0 3 letni
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Germanistika - dvopredmetna smer
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Nemščina - enopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika nemščine 60 30 30 0 6 celoletni
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Pedagoška praksa I 15 15 15 0 3 letni
Preverjanje in vrednotenje znanja 15 0 30 0 3 letni
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Zgodnje učenje in poučevanje nemščine 15 15 15 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Strokovni izbirni predmeti 6 2
Strokovni izbirni predmeti 7 9
Zunanji izbirni predmeti 3
Nemščina - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika nemščine 60 30 30 0 6 celoletni
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Pedagoška praksa I 15 15 15 0 3 letni
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 8 4
Strokovni izbirni predmeti 9 2
Strokovni izbirni predmeti 10 3
Nemščina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika nemščine 60 30 30 0 6 celoletni
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Pedagoška praksa I 15 15 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Germanistika - enopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 18 letni
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemška literatura in kultura v kontekstu I 15 15 0 0 3 letni
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Germanistika - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Nemščina - enopredmetna pedagoška smer
Literarna didaktika 15 15 15 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Pedagoška praksa II 0 30 30 45 6 zimski, letni
Preverjanje in vrednotenje znanja 15 0 30 0 3 letni
Zgodnje učenje in poučevanje nemščine 15 15 15 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Strokovni izbirni predmeti 7 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Nemščina - dvopredmetna pedagoška smer
Literarna didaktika 15 15 15 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa II 0 15 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Nemščina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Literarna didaktika 15 15 15 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa II 0 15 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Preverjanje in vrednotenje znanja 15 0 30 0 3 letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Zgodnje učenje in poučevanje nemščine 15 15 15 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu 15 15 0 0 3 zimski, letni
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemško-slovenska literarna vzajemnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Preverjanje in vrednotenje znanja 15 0 30 0 3 letni
Sodobna nemška književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Zgodnje učenje in poučevanje nemščine 15 15 15 0 6 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka