Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Študijski program druge stopnje Germanistika

Vsebine

Diplomantke in diplomanti magistrskega študijskega programa Germanistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra oziroma magistrice germanistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Germanistika in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemška literatura in kultura v kontekstu I 15 15 0 0 3 letni
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarna kritika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 18 letni
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemška literatura in kultura v kontekstu I 15 15 0 0 3 letni
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarna kritika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja 15 15 0 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka