Nemški jezik v kontekstu I

Nemški jezik v kontekstu I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane

Različne teme iz naslednjih kontekstov:

Aktualno politično, družbeno in kulturno dogajanje v Evropi (fokus: dežele nemškega govornega področja) in v svetu; izbrani poudarki iz družbe in kulture dežel nemškega govornega področja, novinarske zvrsti (pisno in ustno poročilo, vesti, komentarji, recenzije itd.); primerjave med kulturami oz. kulturno pogojene razlike (npr. stereotipi, nacionalna identiteta itd.); vsebine, povezane z gospodarskimi in poklicno relevantnimi temami.

Izbrana slovnična poglavja, ki ustrezajo stopnji C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

Težišča vaj se izluščijo pri pouku na podlagi besedil in nalog iz učbenikov na nivoju C1 (gl. seznam literature).

- Buscha, Anne / Raven, Susanne (2010): Erkundungen Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau C1. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert (izbrana poglavja). ). COBISS.SI-ID - 46961250
- Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne (2013): C-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache: Sprachniveau C1, C2. Leipzig: Schubert (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 54311010
- Drenkert, Petra / Pinzhoffer, Gerhard / Gryunefeld, Anna (2013): Training Hörverstehen: ein Übungsbuch für Fortgeschrittene mit Audio-CD (MP3): B2, C1, C2, TestDaF, DSH, FSP. Berlin: Booksbaum (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID – 56993634
- Leskovec, Christiane / Migdalas, Thomas (2018): Einblicke: ein Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 296417536