Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

GIP Uni Mannheim

Partnerstvo z Oddelkom za germanistiko Univerze v Mannheimu (GIP)

Germanistično partnerstvo (GIP), financirano s strani nemškega DAAD, od leta 2012 finančno podpira izmenjavo oseb in s tem vsebinsko sodelovanje na področju raziskovanja in poučevanja med kolegi z Oddelka za germanistiko na Univerzi v Mannheimu (Seminar für Deutsche Philologie) ter Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Univerze v Ljubljani. Poleg tega je v okviru GIPa omogočena izmenjava tudi slovenskim dodiplomskim in podiplomskim študentom ter nemškim študentom, ki bi na Univerzi v Ljubljani želeli opraviti prakso. Dolgoročni koncept Germanističnega partnerstva je usklajen z medkulturnim raziskovalnim projektom „Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen“. Raziskovalni interesi kolegov z ljubljanske germanistike so osredotočeni na raziskave, ki osredinjajo jezikovne, literarne in kulturne razlike in podobnosti med slovenskim in nemškim jezikovnim in kulturnim prostorom ter spremembe v teh odnosih. V okviru razširjenega skupnega raziskovalnega projekta kolegi z ljubljanske germanistike nadaljujejo obstoječe individualne raziskave, ki ustrezajo težišču omenjenega skupnega projekta, ter razvijajo skupne nove projekte, npr.:

1) Bilateralni projekt z naslovom „Bologna-Reform als gesellschaftliche und sprachliche Herausforderung“ (01. 01. 2014 do 01. 01. 2016) sta vodila doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič na slovenski strani in prof. dr. Vedad Smailagić z Univerze v Sarajevu. Gre za primerjalno diskurzno analizo bolonjskega diskurza v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Nemčiji. Cilj projekta je bil pokazati kulturne razlike in podobnosti na strategijah rabe argumentov, metafor ter ključnih (strokovnih) besed, ki so značilne za te izobraževalno-politične diskurze. Na projektu so na slovenski strani poleg vodje sodelovali še izr. prof. dr. Urška Krevs Birk, dr. Tanja Škerlavaj in Sabina Špes.

2) V navezavi z germanističnim partnerstvom (GIP) sta bili doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič in dr. Tanja Škerlavaj povabljeni k sodelovanju pri znanstveni mreži na temo „Diskurse digital: Theorien, Methoden, Fallstudien“, ki jo od 01. 07. 2016 do 01. 07. 2019 financira DFG. Glavni vodja mednarodne zanstvene mreže je dr. Eva Gredel z germanističnega oddelka na Univerzi v Mannheimu. Vodja slovenskega tima je doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič.

3) Na področju literature in literarne didaktike je na osnovi sodelovanja med dr. Ireno Samide in dr. Petro Kramberger na slovenski strani ter dr. Hannah Dingeldein in dr. Sebastianom Zillesom z Univerze v Mannheimu načrtovan projekt z naslovom „Stadt- und Raumlektüren: Annäherungen an kulturelle Wechselbeziehungen Slowenien-Deutschland“. Slednji ima poleg znanstveno-literarne tudi literarno-didaktično komponento, saj bodo študenti v okviru projekta razvili koncepte ter izvedli seminarske projekte.

4) Na področju jezikovne didaktike, vključno s historičnim jezikoslovjem, se v okviru GIPa vzpodbuja izmenjavo na področju sodobnih pristopov in konceptov pri poučevanju tujih jezikov, npr. s hospitacijami slovenskih lektoric pri urah nemščine kot tujega jezika na Univerzi v Mannheimu ter tudi obratno s poučevanjem učiteljev nemščine kot tujega jezika pri jezikovnih vajah na Oddelku za germanistiko v Ljubljani. Študenti so v okviru gostovanj Thomasa Migdalasa dobili vpogled npr. v večjezično poučevanje. Plod didaktičnih izmenjav so tudi novi učbeniki Einblicke in Stufen, ki sta ju pripravila Thomas Migdalas in Christiane Leskovec. 

Odgovornost za GIP na strani Univerze v Mannheimu nosi prof. dr. Beate Henn-Memmesheimer s pomočjo pooblaščenca za mednarodne izmenjave Joachima Franza (M.A.), na strani Univerze v Ljubljani pa izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič.

Sodelavke in sodelavci oddelka