Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Tutorji in predstavniki na Oddelku za germanistiko in skandinavistiko

Tutorji in predstavniki

Predstavniki letnikov 

Kontakt: tutorstvo@ff.uni-lj.si

Kontakt za študente s posebnim statusom: Maša Pupaher: tutorstvo.sps@ff.uni-lj.si 

1. stopnja:

ENOPREDMETNA SMER:

1. letnik: Maja Potočan
2. letnik: Dina Sijarić
3. letnik: Alenka Pfajfar

DVOPREDMETNA SMER:

1. letnik: Martin Zorman Krč
2. letnik: Ana Milošeska
3. letnik: Sara Rosalia Gutschi

2. stopnja:

1. letnik: Lucija Janc Novak
2. letnik: Anaja Urek

Predstavnica Oddelka za germanistiko v ŠSFF je Eva Hočevar
Predstavnica Oddelka za germanistiko v ŠOFF je Nika Vidrih

Člani/ce komisije za kakovost za študijsko leto 2023/2024

Eva Hočevar
Ajda Žura

Tutorji

Na fakultetni ravni delujejo:

koordinator tutorjev študentov: Anika Logar
koordinatorka tutorjev za študente s posebnim statusom: Maša Pupaher
koordinatorka tutorjev za tuje študente:  Sara Ivanovska
koordinatorka tutorjev učiteljev in članica Komisije za kakovost: doc. dr. Adriana Mezeg

V študijskem letu 2023/24 so tutorji in tutorke na Oddelku za germanistiko: 
koordinatorica: Ajda Žura

Ajda Žura, koordinatorka
Vanja Forstner
Manca Gosenca
Leila Grbović
Urška Kumprej
Maja Kuzmanoska
Janja Pogorelc
Neža Trček
Anaja Urek
Aljoša Mujačić
Eva Hočevar
Lucija Janc Novak
Iva Katušin
Zarja Nemec

Tutorji učitelji

Koordinatorica tutorjev študentov in tutorjev učiteljev: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

1. stopnja: doc. dr. Petra Kramberger
2. stopnja: izr. prof. dr. Irena Samide

Sodelavke in sodelavci oddelka