Pedagoška praksa I

Pedagoška praksa I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovec Mojca, doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
- Opazovanje pouka, analiza, načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine.
- Izdelava zapisnikov s hospitacij.
- Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
- Sodelovalno poučevanje.
- Samostojno poučevanje v obliki mikropoučevanja.
- Poglobljena analiza učbenikov za nemščino.