Govorilne ure

sreda 8.00-9.00

Kabinet

110

Oddelek za zgodovino

prof. dr. Mitja Ferenc

  dr. Mitja Ferenc, izredni profesor

 

               kabinet:               110

               tel. št.:                 01/241 1196

               elektr. pošta:       mitja.ferenc[at]ff.uni-lj.si; ferenc.mitja[at]guest.arnes.si

               govor. ure:          zimski semester: sreda, 8.00–9.00

               povezave:           bibliografija   

 

IZOBRAZBA
 • 1999: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1985: univerzitetni diplomirani profesor zgodovine in sociologije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2007–: izredni profesor za sodobno slovensko in občo zgodovino
 • 2001–2007: docent za sodobno slovensko in občo zgodovino

 

Gostovanja v tujini

 • 2012: Beograd, Inštitut za savremenu ištoriju

 

Gostujoča predavanja

 • 2015: Kanada
 • 2014: Srbija
 • 2014, 2012, 1993: Avstrija
 • 2012, 2010: Hrvaška
 • 2008: Nemčija
 • 2008: Argentina
 • 2002: Italija
 • 2000, 1996: Združene države Amerike

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2000–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

Vodenje bilateralnih projektov

 • 2012–2013: Problematika raziskovanja, soočenja in premagovanja komunistične zapuščine / Izkušnja Slovenije in Srbije
 • 2010–2011: Slovenci in Srbi - odgovornost za skupno državo 1918–1991

 

Vodstvene funkcije 

 • 2009–2011: predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2008–2010: podpredsednik Zgodovinskega društva Ljubljana
 • 2006–2008: podpredsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • 2004–2006: predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • 1999–2000: vodja strokovne skupine pri Ministrstvu za kulturo za pripravo nominacije za vključitev partizanske bolnišnice Franja v seznam svetovne dediščine pri Unescu

 

Članstvo v interesnih združenjih

 • 2001–: član Zgodovinskega društva Ljubljana
 • 1995–: član Gottscheer Heritage & Genealogy Association

 

Druge vloge na strokovnem področju

 • 2019–: član komisije FF za Nahtigalove nagrade
 • 2019–: član slovensko-hrvaške komisije za vojna grobišča
 • 2013–2015: član strokovnega sveta Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • 2001–2004: član slovensko-avstrijske zgodovinske komisije
 • 1996–2000: član sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije
 • 1990–2004, 2010–: član Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč

 

Nagrade in štipendije

 • 2020: Veliki zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo
 • 2018: Priznanje občine Kočevje Deklica s piščalko za strokovno odličnost na področju umetnosti,
  humanističnih znanosti in kulture
 • 2014: Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v novejši slovenski zgodovini
 • 1995: Steletovo priznanje za pomembne konservatorske stvaritve in dosežke pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine (za razstavo in knjigo Kočevska. Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev / Gottschee. Verlorene Kulturerbe der Gottscheer Deutschen)
RAZISKOVALNA PODROČJA 

Kulturna dediščina, partizansko zdravstvo, kočevski Nemci, nemška manjšina na Slovenskem, prikrita
grobišča, povojni poboji, vojni ujetniki.

POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Ferenc, Mitja. 2013: Prekopi žrtev iz prikritih grobišč. 19912011. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Ferenc, Mitja, Zupan, Gojko. 2011, 2012, 2013: Izgubljene kočevske vasi. Nekoč so z nami živeli kočevski Nemci. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Ferenc, Mitja, Jamnik, Pavel, Alić, Mehmadalija. 2011: Huda Jama. Skrito za enajstimi pregradami. Ljubljana: Družina.

Ferenc, Mitja. 2005: Prikrito in očem zakrito. Prikrita grobišča 60 let po koncu druge svetovne vojne. Celje: Muzej novejše zgodovine Celje.

Ferenc, Mitja. 2005: Kočevska. Pusta in prazna. Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi Nemcev. Ljubljana: Modrijan.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu