Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega, kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.

Literatura se določi za vsako leto posebej. Bibliography is defined for each study year.

John, R. Lampe, Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge 1996, 421 str.
J. Pirjevec, Jugoslavija. Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjeviceve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 461 str.
Slovenska novejša zgodovina 1948-1992, INZ, Ljubljana, 2005, 1509 str.
Richard J., Crampton The Balkans since the second World War. London : Longman, 2002, 408 str.