Govorilne ure

Četrtek 10:00 - 12:00. Vedno po predhodnem dogovoru (e-pošta).

Kabinet

332

Oddelek za umetnostno zgodovino

prof. dr. Matej Klemenčič

Matej Klemenčič (r. 7. 1. 1971, Ljubljana) je leta 2000 doktoriral na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Delo je nadaljeval na matičnem oddelku, vmes pa se je izpopolnjeval, raziskoval in predaval tudi v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Španiji, ZDA in na Hrvaškem. V letih 2008–12 je bil predstojnik oddelka, od 2007 do 2012 tudi predsednik Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. 

Osrednje področje njegovega raziskovanja je beneško baročno kiparstvo, ukvarja pa se tudi z drugimi temami poznega srednjega in zgodnjega novega veka, z migracijami umetnikov in naročniškimi povezavami med jadranskim prostorom in Srednjo Evropo. Znanstvene prispevke objavlja v slovenskih, italijanskih, nemških in avstrijskih zbornikih in periodičnih publikacijah, leta 2005 je souredil monografijo o slikarju Almanachu, objavil pa je tudi monografije o beneškem baročnem kiparstvu v Ljubljani (1998, 2013) ter Francescu Robbi (2013) in njegovem vodnjaku (2010). Petletni mandat (2011–2015) je bil glavni in odgovorni urednik Zbornika za umetnostno zgodovino, pri revijah Peristil (Zagreb) in AFAT (Trst) pa sodeluje v uredniškem odboru. Na matičnem oddelku je zasnoval knjižno zbirko Historia Artis.

Redno sodeluje z Narodno galerijo, za katero je zasnoval in soorganiziral razstave o beneškem kiparstvu v Ljubljani (1998), slikarju Almanachu (2005) ter Robbovem vodnjaku (2010), vzpodbudil in soorganiziral pa je tudi bienalne simpozije, posvečene arhitekturni zgodovini (od 2007 naprej). Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je soorganizator teh simpozijev, že več kot desetletje sodeluje tudi v okviru strokovnih komisij pri zahtevnejših obnovah, od aprila 2015 pa je predsednik strokovnega sveta zavoda.

Izbrana bibliografija

a) samostojne publikacije (avtorske):

- Beneško baročno kiparstvo v Ljubljani, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PYG0DBWY/437deeee-3579-48f4-b3ac-19d6bb6424d6/PDF.
- Francesco Robba (1698–1757): beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani, Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013. 311 pp.
- Robbov vodnjak: zgodba mestnega simbola (razstavni katalog, Ljubljana, Narodna galerija), Ljubljana: Narodna galerija 2010, 184 pp. (Knjižnica Narodne galerije, Predstavitve).
- (s Stankom Kokoletom) Francesco Robba in beneško baročno kiparstvo v Ljubljani / Francesco Robba and the Highlights of the Venetian Baroque Sculpture in Ljubljana, Ljubljana: Narodna galerija 1998 (Knjižnica Narodne galerije. Predstavitve, 6), 46 pp.
 

b) samostojne publikacije (uredniške):

- Tracing the art of the Straub family, Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. 275 pp. (sourednik, s Katro Meke in Ksenijo Škarić).
- Artists and migration 1400–1850. Britain, Europe and beyond, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, 209 pp. (sourednik, s Kathrin Wagner in Jessico David).
- Arhitekturna zgodovina, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2008 [2011] (sourednik, z Renato Novak Klemenčič in Martino Malešič)
- Acta historiae artis Slovenica, 2006 (sourednik, z Barbaro Murovec)
- Almanach and painting in the second half of the 17th century in Carniola, Ljubljana: ZRC SAZU 2006, 351 pp. (sourednik, z Barbaro Murovec in Matejo Breščak); slovenska verzija Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem, Ljubljana: ZRC SAZU 2005, 331 pp.
 

c) znanstveni članki in deli monografij:

- (soavtorica Katra Meke) Tri dunajske slike za križniško cerkev v Ljubljani (Johann Michael Rottmayr, Anton Schoonjans in Martino Altomonte), Križanke (ed. Luka Vidmar), Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018, pp. 148–178.
- (soavtorja Enrico Lucchese in Ferdinand Šerbelj) Pietà Antonija Belluccija za Schellenburgov Križev oltar pri ljubljanskih frančiškanih [Antonio Bellucci‘s Pietà for Jakob Schell von Schellenburg‘s Altar of the Holy Cross in the Former Franciscan Church in Ljubljana], Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. LII, 2016, pp. 119–146.
- Antonio Corradini, Collegio dei scultori, and Neo-Cinquecentismo in Venice around 1720, The Enduring Legacy of the Venetian Renaissance (ed. Andaleeb Banta), Farnham: Ashgate, 2016, 103–119.
- "In partenza per lo Stato Imperiale": venezianische Bildhauer und die österreichischen Länder in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Barockberichte, 61, 2013, pp. 59–73
- Le opere di Giovanni Bonazza a Santa Maria dei Servi, La Chiesa di Santa Maria dei Servi in Padova: archeologia, storia, arte, architettura e restauri (ed. Girolamo Zampieri), Roma: "L'Erma" di Bretschneider, 2012 (Le chiese monumentali padovane, 4), pp. 223–234
- Cerkev in njena usoda v obdobju baroka, Marija Zavetnica na Ptujski Gori: zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve (ed. Janez Höfler), Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2011, pp. 173–201
- Scultura barocca in Istria tra Venezia, Gorizia, Lubiana e Fiume, Saggi e memorie di storia dell'arte, 30, 2006 [2008], pp. 251–288
- Die Bildhauer Straub in der österreichischen und slowenischen Steiermark, Bayern und Slowenien in Zeitalter del Barock: Architektur, Skulptur, Malerei, Regensburg: Schnell & Steiner 2006, pp. 105–113
- Antonio Corradini: appunti e proposte, Artisti in viaggio 1600-1750. Presenze foreste in Friuli Venezia Giulia, Udine 2005, pp. 289–304
- (s Heleno Seražin) I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (III), Acta historiae artis Slovenica, 7, 2002, pp. 167–187; 8, 2003, pp. 193–210; 9, 2004, pp. 185–204
- Nicola Grassi in izgubljene slike z gradu Mirna, Acta historiae artis Slovenica, 9, 2004, pp. 71–85
- Sv. Janez Nepomuk Francesca Robbe in praški spomenik Antonia Corradinija [San Giovanni Nepomuceno di Francesco Robba e una nota per il monumento di Antonio Corradini a Praga], Zbornik za umetnostno zgodovino, n. s. XXXVIII, 2002, pp. 125–151.
- Pozabljeni Fontebasso iz Škofje Loke [Il dimenticato Fontebasso a Škofja Loka], Zbornik za umetnostno zgodovino, n. s. XXXVII, 2001, pp. 104–113.
- Appunti sul neo-cinquecentismo nella scultura veneziana del Settecento, Alessandro Vittoria e l’arte veneta della Maniera, Udine: Forum 2001, pp. 229–242.
- Nuovi contributi all’opera dei fratelli Paolo e Giuseppe Groppelli, Francesco Robba and the Venetian Sculpture of the Eighteenth Century. Papers from an International Symposium Ljubljana, 16th-18th October 1998, J. Höfler & al. ed., Ljubljana: Rokus 2000, pp. 109–124.
- nekaj biografij v La scultura a Venezia dal Sansovino a Canova, Andrea Bacchi, Susanna Zanuso edd., Milano: Longanesi 2000.
- Od Enrica Merenga do Paola Callala: problem avtorstva kipov na oltarjih ljubljanskih kamnoseških delavnic okrog leta 1700 [From Enrico Merengo to Paolo Callalo: Attribution of Sculptures on Altarpieces by Ljubljana Stonecutting Workshops from around 1700], Zbornik za umetnostno zgodovino, n. s. XXXVI, 2000, pp. 193–211.
- Giovanni Marchiori v Rovinju [Giovanni Marchiori a Rovigno], Acta historiae artis Slovenica, 2, 1997, pp. 97–108.
- Župnijska cerkev v Konjicah in gradbena dejavnost Valentina Fabrija - Die Pfarrkirche von Konjice und die Bautätigkeit des Valentin Fabri, Gotika v Sloveniji. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom - Gotik in Slowenien. Vom Werden des Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria - Il gotico in Slovenia. Sulla formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e l’Adriatico (ed. Janez Höfler), Ljubljana: Narodna galerija 1995 [1996], 111–121, 123–129.
- nekaj kataloških enot v razstavnem katalogu Gotika v Sloveniji (ed. Janez Höfler), Ljubljana: Narodna galerija 1995.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani