Strokovna praksa

Strokovna praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša, doc. dr. Kokole Stanko, doc. dr. Mahnič Katja, doc. dr. Novak Klemenčič Renata, doc. dr. Vidrih Rebeka, izr. prof. dr. Žerovc Beti, prof. dr. Germ Martin, prof. dr. Klemenčič Matej, prof. dr. Štefanac Samo

Vsebina

Vsebina je prilagojena delovnemu mestu in se spreminja v skladu z zahtevami institucije, v kateri študent opravlja obvezno prakso.