07. 12. 2021 | 12:00
Oddelek za sociologijo

Superheroji in ideologija ameriških sanj: primer filmske upodobitve Stotnika Amerike

Kaja Starec Pavlin, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Jela Krečič Žižek

07. 12. 2021 | 13:30, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga in delovanje oddelčne skupnosti v času izobraževanja na daljavo

Sabina Burkeljca, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Janica Kalin, red. prof. dr. Jasna Mažgon

13. 12. 2021 | 13:00, 4-Rim.
Oddelek za zgodovino

Operacijska cona za Jadransko Primorje od 1943 do 1945 s poudarkoma na pravnem statusu in kolaboracionizmu

Denis Cerkvenik, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina

Mentor: doc. dr. Damijan Guštin, izr. prof. dr. Bojan Balkovec, red. prof. dr. Egon Pelikan

20. 12. 2021 | 12:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Metaspoznavne zmožnosti in izvršilne funkcije otrok v zgodnjem otroštvu

Kaja Hacin Beyazoglu, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Razvojnopsihološke študije

Mentor: zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

14. 12. 2021 | 17:10, 06
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Elisabeth Mulder skozi interpretacijo literarnih likov v delu Una sombra entre los dos

Eva Podobnik, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Ignac Fock, doc. dr. Gemma Maria Santiago Alonso

07. 12. 2021 | 14:00, 434
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Podobe odsotnih prisotnosti: fotografije v diskurzu o smrti v (izbranih) besedilih Tabucchija

Iris Žnidar, Italijanistika - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Patrizia Farinelli

07. 12. 2021 | 12:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Spletno nasilje v času koronavirusa: Primerjava pojavnosti s časom pred epidemijo in analiza odziva opazovalcev

Andreja Kos, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Sonja Pečjak