Uvod v leksikologijo

Uvod v leksikologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej

Obravnava osnovnih pojmov in osnovnih splošnih lastnosti besedja. Leksikalna enota in njene lastnosti: pisava, izgovarjava, pomen v širšem smislu, slovnica, besedna družina, frazeologija. Vloga sobesedila. Kulturološkost. Slovarska obravnava pomena: vrste definicij in primeri rabe v enojezičnih slovarjih. Pomenske lastnosti leksikalnih enot: monosemija in polisemija, metaforika, ravni leksikalnega pomena (denotativna, konotativna, slogovna, kolokacijska). Frazeološke enote in širše »vzorčenje«. Elementi pragmatike v leksiki. Splošna in protistavna leksikologija.

Carter, R.A. 1998. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. 2nd edn. London: Routledge. [Chapters 1-4, 6 {pp. 3-115, 150-183}]
Gabrovšek, D. 2005. Words Galore. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [301pp.]
Schmitt, N. 2000. Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. [224pp.]