Sodobna kitajščina 1

Sodobna kitajščina 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 120

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 20

Nosilec/izvajalec: Ji Hongfang, prof. dr. Petrovčič Mateja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Sodobna kitajščina 1 je zasnovana v skladu z mednarodnimi standardi za kitajščino kot tuji jezik. Predmet obsega vsebine, ki so predvidene za 1., 2. in 3. nivo izpita HSK ter osnovno stopnjo izpita TOCFL. Študenti pri predmetu pridobivajo spretnosti, ki so potrebne za komunikacijo v številnih vsakodnevnih situacijah, spoznajo približno 80 pogostih stavčnih vzorcev (po klasifikaciji ICCLE), vadijo aktivno uporabo besedišča približno 1000 besed (HSK: 600, TOP: 960) in pasivno rabo dela besedišča 4. stopnje HSK in 2. stopnje TOP. Naučijo se pisati krajše sestavke na izbrane teme in diskutirati o lažjih vprašanjih. Pridobijo osnove prevajanja iz in v kitajski jezik. Poleg omenjenih vsebin predmet poda številne značilnosti kitajskega kulturno-jezikovnega prostora, ki so potrebne za poznavanje jezika in družbe.

Petrovčič, Mateja; Lin, Ming-Chang. Sodobna kitajščina 1 : začetna stopnja. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 COBISS.SI-ID – 296415744

Cheng, Yo-ning ; Petrovčič, Mateja. Sodobna kitajščina 1 : začetna stopnja. Delovni zvezek. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 COBISS.SI-ID – 23658499

Petrovčič, Mateja; Lin, Ming-Chang. Sodobna kitajščina 2 : začetna stopnja. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2022 COBISS.SI-ID – 99779075

Li, Charles N.; Thompson, Sandra A. Mandarin Chinese : a functional reference grammar. Berkeley [etc.] : University of California Press, 1989 COBISS.SI-ID – 244357888

Yip, Po-Ching ; Rimmington, Don. Chinese : a comprehensive grammar. London ; New York : Routledge, cop. 2004 COBISS.SI-ID – 20995075

Chappell, Hilary. Sinitic Grammar. Synchronic and Diachronic Perspectives. New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005 COBISS.SI-ID – 39909218