Retorika za germaniste

Retorika za germaniste

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars

- Temelji retorike.
- Poglavitni kriteriji dobrega govora: usmerjenost na občinstvo, upoštevanje okoliščin, ciljna naravnanost in prepričljiv govor.
- Kratek pregled zgodovine retorike.
- Različne vrste govorov.
- Osrednja pozornost je namenjena mnenjskemu govoru.
- Dispozicija govora in posebnosti oz. zahteve posameznih delov govora.
- Tehnike argumentacije (persuazivno argumentiranje na osnovi diskusij za/proti o aktualnih in kontroverznih temah.
- Učinkovita uporaba jezikovnih sredstev prepričevanja in retoričnih sredstev.
- Priprava govora in njegova izpeljava: pregledna priprava opornih točk, zapiski, tehnike za obvladovanje treme pred javnim nastopanjem, čim bolj prosto govorjenje, pomen neverbalne komunikacije (predvsem mimike, očesnega stika, gestike, drže telesa in glasu) za uspešen govorni nastop.
- Retorična analiza primerov govorov (predvsem pomembnih nemških govorov), pri čemer je osrednja pozornost namenjena jezikovnim sredstvom prepričevanja (predvsem retoričnim figuram) in strategijam argumentiranja.

-Bose, Ines (2016): Einführung in die Sprechwissenschaft: Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. Tübingen: Narr (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID – 135970051
-Eismann, Volker (2006) Erfolgreich bei Präsentationen: Trainingsmodul. Berlin: Cornelsen. COBISS.SI-ID – 10469660

Nadaljnje gradivo in povezave do učnih videov in spletnih gradiv bodo udeležencem posredovani na začetku semestra.