Razvojnopsihološke teorije

Razvojnopsihološke teorije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Petrovec Živa Manja, prof. dr. Svetina Matija, prof. dr. Zupančič Maja

Osnovni teoretski koncepti in razvoj teorij v razvojni psihologiji; definicije in idejne predpostavke teorij; razvoj, klasifikacije in funkcije teorij, koncepta spremembe in strukture v razvojno psiholoških pristopih; vedenjske teorije o psihičnem razvoju; kognitivne teorije o razvoju; psihodinamske teorije; bioekološki razvojni pristop; teorije informacijskega procesiranja in konekcionistični pristopi; teorije moralnega razvoja; evolucijske teorije psihičnega razvoja; psihosocialne teorije; sociokognitivni pristopi; sistemske razvojnopsihološke teorije; teorije razvojnih ciklov.

Austrian, S. G. (2002). Developmental theories through the life cycle. New York: Columbia University Press. Crain, W. (2011). Theories of development: Concepts and applications. Boston: Pearson.
Crain, W. (2011). Theories of development. Boston: Pearson.
Demorest, A. (2004). Psychology’s grand theorists. New York: Psychology Press.
Newman, B. M. & Newman, P. R. (2016). Theories of human development. New York: Psychology Press.
White, J. M. & Klein, D. M. (2008). Family theories: An introduction. London: Sage.
Zupančič, M. (2016). Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah. Ljubljana: i2 CenterKontura.