Mladi raziskovalci

Na Filozofski fakulteti prek projekta "Mladi raziskovalci" uspešno mentoriramo in v raziskovanje uvajamo nadebudne mlade raziskovalke in raziskovalce.

Trenutno ni obvestil.

Obveščamo vas, da smo odprli E-učilnico, kjer objavljamo odgovore na pogosta vprašanja in druge informacije, ki se nanašajo na usposabljanje mladih raziskovalcev. Učilnico najdete na tej povezavi. Ključ za vstop dobite pri ge. Barbari Dolenc.

 

Mladi raziskovalec

 

Raziskovalno področje

 

Mentor

Špela Bezjak

5.01 Vzgoja in izobraževanje

dr. Danijela Trškan

Meta Furlan

5.01 Vzgoja in izobraževanje

dr. Janica Kalin

Jasna Podreka

5.03 Sociologija

dr. Milica Antić Gaber

Nejc Slukan

5.06 Politične vede

dr. Breda Luthar

Žan Lep

5.09 Psihologija

dr. Maja Zupančič

Lea Alič

5.09 Psihologija

dr. Anja Podlesek

Nina Purg

5.09 Psihologija

dr. Grega Repovš

Mojca Poredoš

5.09 Psihologija

dr. Maja Zupančič

Martina Starc

5.09 Psihologija

dr. Grega Repovš

Manca Seničar

5.09 Psihologija

dr. Darja Kobal Grum

Blanka Colnerič

5.09 Psihologija

dr. Maja Zupančič

Martina Horvat

5.09 Psihologija

dr. Maja Zupančič

Jaka Gerčar 5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Mihael Kovač

Maja Kuhar

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo

dr. Tanja Merčun Kariž

 Tjaša Jug

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo

dr. Maja Žumer

Mihela Pauman

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo

dr. Maja Žumer

Manca Noč

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo

dr. Maja Žumer

Viktor Harej

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo

dr. Maja Žumer

Katarina Švab

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo

dr. Maja Žumer

Žiga Smolič 6.01 Zgodovinopisje dr. Kornelija Ajlec
Sindi Časar 6.01 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella

Matej Petrič

6.01 Zgodovinopisje

dr. Peter Štih

Maja Vehar

6.01 Zgodovinopisje

dr. Božo Repe

Ana Jenko

6.01 Zgodovinopisje

dr. Peter Štih

Robert Devetak

6.01 Zgodovinopisje

dr. Marta Verginella

Kornelija Ajlec

6.01 Zgodovinopisje

dr. Božo Repe

Žiga Zwitter

6.01 Zgodovinopisje

dr. Peter Štih

Ana Cergol Paradiž

6.01 Zgodovinopisje

dr. Marta Verginella

Miha Sluga

6.01 Zgodovinopisje

dr. Dušan Nećak

Miloš Fon

6.01 Zgodovinopisje

dr. Rajko Bratož

Kaja Pavletič 6.02 Arheologija dr. Tina Milavec

Luka Gruškovnjak

6.02 Arheologija

dr. Dimitrij Mlekuž

Marko Sraka

6.02 Arheologija

dr. Mihael Budja

Tina Ivnik 6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik
Manca Račič 6.04 Etnologija dr. Mirjam Mencej

Ana Svetel

6.04 Etnologija

dr. Jaka Repič

Marjana Strmčnik

6.04 Etnologija

dr. Božidar Jezernik

Sara Špelec

6.04 Etnologija

dr. Božidar Jezernik

Ana Beno

6.04 Etnologija

dr. Mirjam Mencej

Eva Batista

6.04 Etnologija

dr. Božidar Jezernik

Ambrož Kvartič

6.04 Etnologija

 dr. Mirjam Mencej

Barbara Turk Niskač

6.04 Etnologija

dr. Rajko Muršič

Urša Valič

6.04 Etnologija

dr. Božidar Jezernik

Luka Benko 6.05 Jezikoslovje dr. Luka Repanšek
Mojca Brglez 6.05 Jezikoslovje dr. Špela Vintar
Magdalena Gapsa 6.05 Jezikoslovje dr. Špela Arhar Holdt

Mateja Brus

6.05 Jezikoslovje

dr. Martina Currie Ožbot

Tadej Pahor

6.05 Jezikoslovje

dr. Agnes Pisanski Peterlin

Jasmin Franza

6.05 Jezikoslovje

dr. Darja Fišer

Alexander Rath

6.05 Jezikoslovje

dr. Mojca Smolej

Rok Chitrakar

6.05 Jezikoslovje

dr. Vojko Gorjanc

Jana Zidar Forte

6.05 Jezikoslovje

dr. Mojca Schlamberger Brezar

Senja Pollak

6.05 Jezikoslovje

dr. Špela Vintar

Maja Bitenc

6.05 Jezikoslovje

dr. Marko Stabej

Maja Maria Kosec 6.06 Kulturologija dr. Jana Rošker
Tina Berdajs 6.06 Kulturologija dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

Rok Smrdelj

6.06 Kulturologija

dr. Roman Kuhar

Emanuela Fabijan

6.06 Kulturologija

dr. Roman Kuhar

Špela Šinigoj

6.06 Kulturologija

dr. Ksenija Vidmar Horvat

Marko Ogrizek

6.06 Kulturologija

dr. Jana Rošker

Matej Zima

6.06 Kulturologija

dr. Jana Rošker

Matjaž Vidmar

6.06 Kulturologija

dr. Jana Rošker

Ana Podvršič

6.06 Kulturologija; 5.03 Sociologija

dr. Rastko Močnik

Branko Bembič

6.06 Kulturologija; 5.03 Sociologija

dr. Rastko Močnik

Julija Rozman 6.07 Literarne vede dr. Adriana Mezeg

Blaž Kavšek

6.07 Literarne vede

dr. Urška Perenič

Janž Snoj

6.07 Literarne vede

dr. Tanja Žigon

Matic Kocijančič

6.07 Literarne vede

dr. Tomo Virk

Urban Šrimpf

6.07 Literarne vede

dr. Nike Kocijančič Pokorn

Igor Žunkovič

6.07 Literarne vede

dr. Tomislav Virk

Jure Janet

6.07 Literarne vede

dr. Nike Kocijančič Pokorn

Kristina Tomc

6.07 Literarne vede

dr. Marko Marinčič

Vesna Venišnik

6.08 Muzikologija

dr. Matjaž Barbo

Tjaša Ribizel

6.08 Muzikologija

dr. Leon Stefanija

Miha Valant 6.09 Umetnostna zgodovina dr. Beti Žerovc

Sara Turk

6.09 Umetnostna zgodovina

dr. Matej Klemenčič

Katra Meke

6.09 Umetnostna zgodovina

dr. Matej Klemenčič

Nataša Kavčič Sopič

6.09 Umetnostna zgodovina

ddr. Nataša Golob

Martina Malešič

6.09 Umetnostna zgodovina

dr. Matej Klemenčič

Ines Unetič

6.09 Umetnostna zgodovina

dr. Metoda Kemperl

Timotej Prosen 6.10 Filozofija dr. Sebastjan Vörös

Izidor Barši

6.10 Filozofija

dr. Mladen Dolar

Bojana Jovićević

6.10 Filozofija

dr. Jurij Simoniti

Martin Uranič

6.10 Filozofija

dr. Janko Lozar Mrevlje

Nina Petek

6.10 Filozofija

dr. Maja Milčinski

Sebastjan Vörös

6.10 Filozofija

dr. Andrej Ule

Ana Bajželj Bevelacqua

6.10 Filozofija

dr. Maja Milčinski

Miloš Pahor

6.10 Filozofija

dr. Valentin Kalan

Kristina Glojek

6.12 Geografija

dr. Matej Ogrin

Ana Vida Politakis

7.02 Interdisciplinarne raziskave

dr. Grega Repovš

V letih od 2012 do sedaj so uspešno zagovarjali doktorsko dizertacijo naslednji mladi raziskovalci financirani preko sheme ARRS (leto zagovora):

 • Mihela Pauman Budanovič - Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma (2020)
 • Martin Uranič - Fenomenologija vsakdanjosti skozi vprašanje restitucije predteoretične praobičajnosti (2019)
 • Robert Devetak - Vstop žensk v javni prostor in vloga društev na Goriškem in Gradiškem 1867-1918 (2019)
 • Alexander Rath - Semantično polje protivnih besedilnih povezovalcev na primeru izbranih književnih prevodov iz slovenščine v nemščino (2019)
 • Tjaša Jug - Model funkcionalne zahteve za bibliografske zapise kot osnova metapodatkovnega okvira za knjižni trg (2019)
 • Matej Zima - Li Zhijeva interpretacija Knjige premen (2019)
 • Marjana Strmčnik - Javne reprezentacije narodnih herojev Jugoslavije v Sloveniji (2018)
 • Katra Meke - Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem: Naročniki in zbiralci(2018),
 • Ana Vrtovec Beno - Primeri sodobnega ljudskega gledališča na Slovenskem(2017),
 • Matjaž Vidmar - Primerjalna študija konfucijanskih vrlin v filmih LR Kitajske in Tajvana v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja (2017),
 • Sara Špelec - Alexander I the Unifier in Slovenian Media Discourse (1918-1934) (2017),
 • Jana Zidar Forte - Značilnosti pripravljenega govorjenega dikurza in njihov vpliv na tolmačenje (2016),
 • Barbara Turk Niskač - Med igro in delom: Etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu (2016),
 • Rok Chitrakar - Tehnološko podprto konsekutivno tolmačenje (2016),
 • Vesna Venišnik - Zgodnja simfonična glasba na Slovenskem (2016),
 • Maja Bitenc - Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah (2016),
 • Marko Sraka - Prazgodovinske kronologije in kulturna zaporedja (2016),
 • Nina Petek - Odnos med dharmo in mokso v Bhagavadgiti (2016),
 • Martina Starc - Vpliv čustvene nasičenosti dražljajev na delovni spomin (2016),
 • Katarina Švab - Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih (2016),
 • Žiga Zwitter - Okoljska zgodovina srednjega in zgodnjega novega veka na stiku Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Sredozemlja (2015),
 • Viktor Harej - Bibliografski informacijski sistemi in Semantični splet: Harmonizacija konceptualnih modelov in možnosti uporabe ogrodja OAI-ORE (2015),
 • Eva Batista - Načini pripovedovanja o izkušnji druge svetovne vojne med Slovenci in argentinskimi Slovenci (2015),
 • Ambrož Kvartič - Sodobne povedke v Sloveniji (2014),
 • Miloš Pahor - Kierkegaard in Nietzsche o subjektu in resnici: Med filozofijo eksistence in filozofijo živjenja (2014),
 • Jasna Podreka - Nasilje med ženskami in intimno partnerski umori žensk v Sloveniji (2014),
 • Martina Horvat - Napovedna vrednost osebnostnih mer za socialno prilagajanje v otroštvu (2014),
 • Nataša Sopič Kavčič - Kadelne in slikarske prvine na listinskem gradivu 1351-1500 iz Arhiva Republike Slovenije (2014),
 • Ana Cergol Paradiž - Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji (2014),
 • Martina Malešič - Pomen skandinavskih vplivovza slovensko stanovanjsko kulturo (2013),
 • Ines Unetič - Vrtna umetnost na Kranjskem v 18. in 19. stoletju(2013),
 • Blanka Colnerič - Osebnostne značilnosti otrok z motnjo v duševnem razvoju in njihovih sorojencev: povezave z zaznanim odnosom med sorojencema in starševskim stresom (2013),
 • Ajlec Kornelija - Odnosi med begunci iz Jugoslavije in UNRRO v Egipt med 1943-1946 (2013),
 • Valič Urša - "Latinski sestri": rabe diskurza o latinstvu pri oblikovanju nacionalne identitete in zavesti Romunov v luči mednarodnih odnosov med Romunijo in Italijo (2013),
 • Sebastjan Vörös - Podobe neupodobljivega: Kognitivni, fenomenološki in epistemološki vidiki mističnih izkustev (2013),
 • Igor Žunkovič - Katarza in vesoljska zavest (2013),
 • Ana Bajželj Bevelacqua - Narava spremembe v janistični filozofiji (2013),
 • Simona Klaus - Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010 (2013),
 • Tjaša Ribizel - Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945-1963 (2013),
 • Jernej Kosi - Nastanek slovenskega nacionalnega gibanja in njegov razvoj do srede 19. stoletja (2012),
 • Tanja Merčun - Vizualizacija rezultatov in podpora navigaciji v vmesnikih bibliografskih informacijskih sistemov (2012),
 • Erika Zabret - Družinski odnosi in njihov pomen za človekovo psihično blagostanje (2012),
 • Katja Grgić - Metajezikovno zavedanje otrok in vzgojiteljičina raba govora v vrtcu (2012),
 • Kristina Egumenovska - Personality and psychological well-being (2012),
 • Mojca Cajnko - Označevanje sklona v hetitščini. (2012)

Čestitamo!