Psihološka študijska praksa

Psihološka študijska praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 17

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja

Psihološka študijska praksa je oblika pridobivanja praktičnih spretnosti in znanj v delovnem procesu psihološke dejavnosti. Vsebina študijske prakse je odvisna od delovnega okolja, ki ga študent izbere za opravljanje prakse. Učni načrt za izvajanje programa praktičnega usposabljanja študentov z ustreznimi vsebinami pripravi mentor v ustanovi, kjer se praksa opravlja (zunanji mentor), po potrebi v sodelovanju s področnim mentorjem na Oddelku za psihologijo. V učnem načrtu naj bi bili zastopani vsi elementi psihološke obravnave, in sicer preko nalog in opravil, ki jih študent lahko izvaja v določenem okolju.
Študent spozna kompetenčni model EuroPsy, varstvo pri delu in svoje odgovornosti, dolžnosti in pravice na praksi. Seznani se s potekom študijske prakse: načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo študijske prakse. Reflektira študijsko prakso in svoje kompetence. Pripravi dokumentacijo o praksi.

Zabukovec, V. in Podlesek, A. (2010). Model supervizirane prakse psihologov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Potrebno literaturo za izpopolnjevanje znanja študent izbira sam oz. mu pri tem svetuje koordinator in/ali zunanji mentor prakse. / Necessary literature for improving knowledge is chosen by student alone or advised by the external mentor or field mentor from the Department of Psychology.