Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ste starejši od 55 let in bi se radi izobraževali?

Na Univerzi v Ljubljani se je v  študijskem letu 2020/21 začelo razvijati gibanje Starejšim prijazna univerza po zgledih podobnih gibanj po svetu (Age friendly university) in sloneč na slovenskih izkušnjah z izobraževanjem starejših.

Nastala je Modra fakulteta, ki razvija:

  • izobraževanje za starejše,
  • raziskovanje staranja in starosti,
  • medgeneracijsko povezovanje,
  • ozaveščanje javnosti o staranju in starosti.

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša slovenska univerza, ki se s svojim delom povezuje z okoljem. Z vključevanjem starejših študentov in študentk razvijamo nove prakse izobraževanja, ki prispevajo k dobrobiti starejših in k družbenemu povezovanju. S programi vseživljenjskega učenja Modre fakultete Univerze v Ljubljani spodbujamo študij, vključevanje in povezovanje tudi v poznejših letih. Z vključitvijo v programe Modre fakultete boste pridobili novo znanje in znanstva.

Modra fakulteta deluje znotraj Mreže klubov alumnov. Izobraževanja, ki jih ponuja, so odprta za vse upokojene in/ali starejše od 55 let. Tiste, ki ste svoj študij končali na katerikoli članici Univerze v Ljubljani, pa prijazno vabimo, da se pridružite tudi svojemu klubu alumnov.

Večina ponujenih izobraževalnih programov v okviru Modre fakultete je plačljivih. V izobraževanja vpisujemo dvakrat letno (v septembru in februarju), zato se ponudba izobraževanj spreminja. Vsa ponujena izobraževanja so dolga 20 ali 30 ur (za en semester), po tematikah pa segajo od jezikov, likovnega ustvarjanja, filmskega krožka, spoznavanja muzejev, do izletništva in pohodništva. Aktualen seznam izobraževalnih programov najdete na naši spletni strani.

Leta 2022 se je Modra fakulteta z delom svojih izobraževanj vključila tudi v projekt Univerze v Ljubljani za trajnostni razvoj (ULTRA), znotraj katerega se razvijajo vseživljenjska izobraževanja. Pod okriljem projekta smo razvili nekaj novih izobraževalnih programov, ki jih za vse udeležence, starejše od 55 let, ponujamo brezplačno. Pri opisu programov je ta vrsta izobraževanj jasno označena.

Pridružite se nam!

Več informacij:

www.uni-lj.si/alumni/modra_fakulteta

modrafakulteta@uni-lj.si

01/241 85 59

 

Programi se izvajajo v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za sociologijo

Novosti Knjižnice Oddelka za sociologijo – maj/avgust 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Cvetka Sokolov

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure v 2023/24