Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

INFORMACIJA ZA TUJE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE na Oddelku za germanistiko – ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA – VPIS V PROGRAM »LETO PLUS«

INFORMACIJA ZA TUJE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE – ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA – VPIS V PROGRAM »LETO PLUS«

Tujim študentkam in študentom, ki se vpisujejo v 1. letnik študijskega programa Germanistika in ki v tujini niso obiskovali srednješolskega izobraževanja s slovenskim učnim jezikom, Oddelek za germanistiko priporoča vpis v tečaj slovenskega jezika LETO PLUS. Pri nekaterih strokovnih predmetih na študijskem programu Germanistika (enopredmetna smer) je znanje slovenskega jezika nujno potrebno. Bodoče študentke in študenti naj se v program LETO PLUS, ki ga organizira Univerza v Ljubljani, prijavijo že  ob vpisu v 1. letnik: https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus.

 

Information für ausländische Studentinnen und Studenten – Slowenischkenntnisse – aNMELDUNG ZUM PROGRAM »LETO PLUS«

Ausländischen Studentinnen und Studenten, die sich ins 1. Studienjahr des Studienprogramms Germanistik einschreiben und die im Ausland eine Ausbildung auf der Sekundarstufe ohne Unterrichtssprache Slowenisch absolviert haben, wird empfohlen, sich zum Slowenischkurs LETO PLUS anzumelden. Bei einigen Fächern des Studienprogramms Germanistik (Einzelfach) sind Slowenischkenntnisse dringend erforderlich. Die künftigen Studierenden sollen sich zum Programm LETO PLUS, das von der Universität Ljubljana organisiert wird, bereits bei der Immatrikulation ins 1. Studienjahr anmelden: https://www.uni-lj.si/studij/leto-plus.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Pouk pri red. prof. M. Javor Briški odpade

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Jezik v rabi 2 (razpored eno- in dvopredmetnih študentk in študentov)

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Zimski semester 2022/23 + Skupine 2022-2023

Oddelek za umetnostno zgodovino

Muzeologija – odpoved predavanj

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uvod v občo umetnostno zgodovino – odpoved predavanj

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelčno tajništvo - uradne ure (5. 10. 2022)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. letnik

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Anja Mrak