Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I

Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša, lekt. dr. Gaber Mateja

Vsebina

Ponovitev osnov nemške slovnice ob tekstih iz vsakdanjih situacij , ki jim slede vaje za utrjevanje posameznih slovničnih struktur, branje in prevajanje lažjih in krajših strokovnih besedil ob pomoči učitelja in uporabi dvojezičnega slovarja, vaje za utrjevanje besedišča.