Nemška književnost - obdobja in tradicije II

Nemška književnost - obdobja in tradicije II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Javor Briški Marija, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

- Problematika periodizacije in literarnega kanona;
- književnosti pod vplivom humanizma in reformacije;
- barok (1600–1700);
- razsvetljenstvo (1700–1770);
- viharništvo (1770–1785).