Nemščina v diahroni perspektivi

Nemščina v diahroni perspektivi

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

Osnove preučevanja in razumevanja jezikovnega razvoja:
- spoznavanje različnih nivojev in vrst sprememb v jezikovnem sistemu in besedišču ter njihovih znotraj-, med- in zunajjezikovnih vzrokov;
- soočenje s posledicami sprememb na jezikovni sistem; obravnavanje in vrednotenje temeljnih teorij o jezikovnih spremembah;
- oris primerjalnega jezikoslovja in komparativne metode;
- prazgodovina in sorodstvena razmerja nemškega jezika: indoevropščina, germanščina;
- začetki nemščine;
- nemščina visokega srednjega veka;
- na poti nemškega standardnega jezika;
- nova visoka nemščina;
- tendence sodobne nemščine.