Metodološki seminar za diplomsko delo

Metodološki seminar za diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša, prof. dr. Rošker Jana

Poglobljeno poznavanje konkretnih problemov in specifike medkulturne metodologije v okviru splošne teorije znanosti.
Specifične metode sinološke stroke.
Aktivna predelava predpisane vsebine in študijske literature.
Predstavitev koncepta izbrane tematike in javna konzultacija.

(2) Complementarity as a Model for East – West Integrative Philosophy, iz: Journal of Chinese Philosophy, December 1998, Letnik: 25, Številka: 4 str. 505–517. https://philpapers.org/archive/ROBCAA-5.pdf
Billioud, Sebastien: Thinking Through Confucian Modernity: A Study of Mou Zongsan's Moral Metaphysics. Leiden & Boston: Brill 2012 http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
Choukrone, Leila in GaraponAntoine: The Norms of Chinese Harmony: Disciplinary Rules as Social Stabiliser. China Perspectives (Online) 2007/3. 36 – 49. Dostopno na naslovu: http://chinaperspectives.revues.org/1933 . 2007.
de Bary, William Theodore: Asian Values and Human Rights: A Confucian Communitarian Perspective. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1998. COBISS.SI-ID 55711330
Dirlik, Arif: Modernity as History: Post-RevolutionaryChina, Globalization and the Question of Modernity. Social History. 27/1. 16 – 39 2002 https://doi.org/10.1080/03071020110094183
Fetzer, Joel S. in Soper, Christoper J.: The Effect of ConfucianValues on Support for Democracy and Human Rights in Taiwan. Taiwan Journal of Democracy. 3/1. 143-154 2007 https://www.tfd.org.tw/en/publication/journal
Graham, A. C.: (1) Later Moist Logic, Ethics and Science, Chinese University press, Hong Kong, London. (2003) COBISS.SI-ID - 39740002
Hill, Michael: ‘AsianValues’ as reverse Orientalism: Singapore. Asia Pacific Viewpoint. 41/2. 177 – 190 2000 https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678373/2000/41/2
Kwon, Keedon: Economic Development in East Asia and a Critique of the Post-ConfucianThesis. Theory and Society. 36/1. 55-83 2007 https://www.jstor.org/stable/4501775
Rošker S., Jana: Na ozki brvi razumevanja – medkulturna metodologija v sinoloških študijah, FF Ljubljana 2005 COBISS.SI-ID - 222187008
ROŠKER, Jana S. 2005. Na ozki brvi razumevanja : medkulturna metodologija v sinoloških študijah. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije COBISS.SI-ID - 222187008