Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Vsebina

Pri izdelavi magistrskega dela, ki predstavlja sintezo znanja s področja primerjalnega jezikoslovja in/ali sorodnih panog, pridobljenega v času študija, se študent nauči, kako ta znanja uporabiti pri reševanju konkretnega problema. Pri tem se pokaže poznavanje in razumevanje metode na zgledu sintetičnega poznavanja glasoslovja, oblikoslovja, oblikotvorja, skladnje in/ali pomenoslovja temeljnih starih ali arhaičnih indoevropskih jezikov z njihovo rekonstrukcijo. Študent se pri izdelavi naloge v praksi sreča z učinkovitostjo primerjalne in/ali drugih metod pri preučevanju razvoja jezikov.
Posebna pozornost se namenja računalniški pismenosti slušateljev.