Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Opredelitev teme in izdelava magistrskega dela pod mentorskim vodstvom.

Individualno glede na temo raziskave, v sodelovanju z mentorjem.