Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.
Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela. / Die grundlegende Literatur wird mit Blick auf die ausgewählte Thematik der Masterarbeit bestimmt.