Korejsko jezikoslovje

Korejsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Vučkovič Eva, izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

- glasovni sistem korejščine
- besedotvorje korejščine
- stavčne strukture in izbor udeleženske vloge v korejščini
- skladnja (čas, aspekt, modaliteta, negacija, variacije besednega reda in sprememba informacije) v korejščini
- različni nivoji jezika in vljudnosti v korejščini

- Lee, Iksop, S. Robert, Ramsey (2001), The Korean Language, State University of New York press.
- izročki