Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center je osrednja slovenska ustanova, ki razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je osrednja slovenska ustanova, ki razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Sestavlja ga osem programov:

Poleg naštetih programov dejavnosti Center sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, v njegovem okviru se tudi raziskovalno razvija področje slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Več na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik >

Publikacije Centra za slovenščino >

Predstojnik CSDTJ

red. prof. dr. Marko Stabej

E-naslov: 

marko.stabej@ff.uni-lj.si

   

Vodja strokovne službe CSDTJ

doc. dr. Damjan Huber

Telefon:

01 241 86 76

E-naslov:

damjan.huber@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna delavka

Brigita Zahirović

Telefon:

01 241 86 48

E-naslov:

brigita.zahirovic@ff.uni-lj.si

 

Slovenščina na tujih univerzah

Vodja programa 

dr. Mojca Nidorfer

Telefon:

 01 241 86 75

E-naslov:

 mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

   

Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki specialist

doc. dr. Damjan Huber

Telefon:

01 241 86 76

E-naslov:

damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

dr. Mojca Nidorfer

Telefon:

01 241 86 75

E-naslov:

mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

   

Vodja programa

doc. dr. Damjan Huber

Telefon:

01 241 86 76

E-naslov:

damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Simpozij Obdobja

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki 

dr. Mojca Nidorfer

Telefon:

01 241 86 75

E-naslov:

mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

   

Vodja programa

doc. dr. Damjan Huber

Telefon:

01 241 86 76

E-naslov:

 damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Izpitni center

Vodja programa

dr. Ina Ferbežar

Telefon:

01 241 86 73

E-naslov:

ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

Petra Likar Stanovnik

Telefon:

01 241 86 74

E-naslov:

petra.likarstanovnik@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna delavka

Neža Kočevar

Telefon:

01 241 86 47

E-naslov:

neza.kocevar@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna delavka

Katja Krajnc

Telefon: 01 241 15 19

E-naslov:

katja.krajnc@ff.uni-lj.si

 

Tečaji slovenščine

Vodja programa

Jana Kete Matičič

Telefon:

01 241 86 77

E-naslov:

jana.ketematicic@ff.uni-lj.si

   

Vodja lektorjev

lekt. Tanja Jerman

Telefon:

01 241 86 44

E-naslov:

tanja.jerman@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

lekt. Tjaša Alič

Telefon:

01 244 20 63

E-naslov:

tjasa.alic@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

lekt. Katja Kralj​

Telefon:

051 416 260

E-naslov:

katja.kralj@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

Melita Vešner

Telefon:

051 416 260

E-naslov:

melita.vesner@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

Brigita Vuga

Telefon:

051 416 260

E-naslov:

brigita.vuga@ff.uni-lj.si

 

Izobraževanje

Vodja programa

lekt. Matej Klemen

Telefon:

01 244 20 63

E-naslov:

matej.klemen@ff.uni-lj.si

 

Založništvo

Vodja programa

mag. Mateja Lutar

Telefon:

01 241 86 49

E-naslov:

mateja.lutar@ff.uni-lj.si

 

Slovenščina za otroke in mladostnike

 

Vodja programa

dr. Mihaela Knez

Telefon:

01 241 86 88

E-naslov:

 

mihaela.knez@ff.uni-lj.si

   

Samostojna strokovna sodelavka v humanistiki

dr. Mateja Eniko (nadomešča dr. Damjano Kern Andoljšek)

Telefon:

01 241 86 72

E-naslov:

mateja.eniko@ff.uni-lj.si

Učbeniki CSDTJ

V knjigarni je možen nakup učbenikov CSDTJ.