Uvod v psihoanalizo

Uvod v psihoanalizo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina predmeta vključuje predstavitev temeljnih pojmov in smeri psihoanalize, psihoanalitične terapije in psihoanalitičnega raziskovanja kulture.

Glavne teme:
- Nastanek psihoanalize in njeno mesto v zgodovini idej.
- Freud in histeričarka.
- Delo sanj in sanje kot izpolnitev želje.
- Freudove razprave o seksualnosti.
- Nevroza in psihoza.
- Imaginarno: Freud, Winnicott, Lacan.
- Jaz in Drugi.
- Fantazma: Klein, Lacan, Žižek.
- Želja in ljubezen.
- Ojdipov kompleks in struktura mitov.
- Travma in ponavljanje: Lacan, Laplanche idr.
- Psihoanaliza in kultura.
- Temeljna načela psihoanalitične terapije.

Posebna pozornost je posvečena analizi aktualnih kulturnih pojavov in vsakdanjih življenjskih praks.

Izbrana poglavja:

Freud, Sigmund (1977). Predavanja za uvod v psihoanalizo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Freud, Sigmund (2000). Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis.

Freud, Sigmund (2006). Spisi o seksualnosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Freud, Sigmund (2005). Pet analiz. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo in Studia humanitatis.

Klein, Melanie (1997). Zavist in hvaležnost. Ljubljana: Studia humanitatis.

Lacan, Jacques (1994). Spisi. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Laplanche, Jean (2008). Seksualnost in enigma. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Laplanche, Jean, in Pontalis, Jean-Bertrand (1974). The Language of Psychoanalysis. New York: Norton.

Mannoni, Octave (1986). Freud. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Selected chapters:

Freud, Sigmund (2000). Introductory Lectures on Psychoanalysis. Harmondsworth: Penguin.

Freud, Sigmung (2002). The Interpretation of Dreams. Harmondsworth: Penguin.

Freud, Sigmund (1975). On Sexuality. Harmondsworth: Penguin.

Freud, Sigmund (2005). Pet analiz /Five Case-Studies/. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Klein, Melanie (2003). Envy and Gratitude. A study of the Unconscious Forces. London: Routledge.

Lacan, Jacques (2006). Ecrits. A Selection. New York: Norton.

Laplanche, Jean (2008). Seksualnost in enigma /Sexuality and Enigma/. Ljubljana: Društvo za teoretsko

psihoanalizo.

Laplanche, Jean, in Pontalis, Jean-Bertrand (1974). The Language of Psychoanalysis. New York: Norton.

Mannoni, Octave (2015). Freud. Theory of the Unconscious. London: Verso.