Uporabna otroška psihologija

Uporabna otroška psihologija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška, zasl. prof. dr. Marjanovič Umek Ljubica

Vsebina

Razvojnopsihološki presejalni preizkusi. Razvojno psihološka diagnostika: uporaba lestvic in pripomočkov za ocenjevanje različnih področij razvoja in dejavnosti, kot npr. Igra in skupno branje. Vprašalniki in lestvice za ugotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Otrokova navezanost. Tipi navezanosti. Nedonošeni otroci. Učinki vrtca na otrokov razvoj. Dejavniki družinskega in vrtčevskega okolja v povezavi z otrokovim razvojem. Kakovost vrtca. Vključevanje otroka v vrtec. Rutina in igra v vrtcu. Razvoj mišljenja, govora in socialne kognicije v igri. Zgodnje učenje v igri. Vključevanje odraslih v igro. Območje bližnjega razvoja v igri (OBR). Domišljijska igra in pravljice. Računalniške igre. Otroške knjige in skupno branje Spoprijemanje s težavami pri toaletnem treningu, spanju. Kvantitativne in kvalitativne različnosti v razvoju otrok s posebnimi potrebami. Razvoj pojmovanja spola in spolnih vlog v otroštvu. Spolni stereotipi odraslih in otrok.