Švedski jezik in kultura V

Švedski jezik in kultura V

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v splošnih situacijah z zahtevnejšo vsebino.
Študentje berejo novinarske članke in literarna dela v švedskem jeziku, poslušajo originalne prispevke v švedskih medijih. Pri tem aktivno nadgrajujejo svoje znanje švedske izgovorjave, švedske slovnice, besedišča, ter se še bolj poglabljajo v spoznavanje švedske družbe in kulture.

• Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart B1+B2. Textbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2009. Str. 68–79, 104-125.
• Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart B1+B2. Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2009. Str. 55-67, 86-103.
• Časopisni članki in leposlovna dela (pribl. 150 str.) - Zeitungsartikel und literarische Werke nach Absprache (etwas 150 Seiten).