Švedski jezik in kultura V

Švedski jezik in kultura V

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

Vsebina

Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v splošnih situacijah z zahtevnejšo vsebino.
Študentje berejo novinarske članke in literarna dela v švedskem jeziku, poslušajo originalne prispevke v švedskih medijih. Pri tem aktivno nadgrajujejo svoje znanje švedske izgovorjave, švedske slovnice, besedišča, ter se še bolj poglabljajo v spoznavanje švedske družbe in kulture.