Švedski jezik in kultura IV

Švedski jezik in kultura IV

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

• Splošne teme in specifične teme, ki zadevajo švedsko družbo in kulturo (običaji in prazniki, zgodovina, šolski, zdravstveni sistem, itd ).
• Poglabljanje slovničnih struktur in njihova uporaba.
• Poglabljanje besedišča z različnih področij.
• Branje lažjih literarnih besedil (npr. A. Lindgren, T. Jansson, J. Gardell).

• Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart B1+B2. Textbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2009. Str. 6-25, 36-67.
• Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart B1+B2. Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2009. Str. 3–54.
• Časopisni članki in leposlovna dela (pribl. 150 str.) - Zeitungsartikel und literarische Werke nach Absprache (etwas 150 Seiten).