Švedski jezik in kultura IV

Švedski jezik in kultura IV

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

Vsebina

• Splošne teme in specifične teme, ki zadevajo švedsko družbo in kulturo (običaji in prazniki, zgodovina, šolski, zdravstveni sistem, itd ).
• Poglabljanje slovničnih struktur in njihova uporaba.
• Poglabljanje besedišča z različnih področij.
• Branje lažjih literarnih besedil (npr. A. Lindgren, T. Jansson, J. Gardell).