Švedski jezik in kultura III

Švedski jezik in kultura III

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

- Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, bodisi formalnih kot neformalnih. Študentje samostojno berejo daljša umetnostna in neumetnostna besedila v švedskem jeziku. Pri tem nadgrajujejo tudi svoje znanje:
- švedske izgovorjave,
- slovničnih struktur,
- švedskega besedišča,
- o švedski družbi in kulturi.

• Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart A1+A2. Textbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2014. Str. 142–213.
• Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart A1+A2. Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2014. Str. 132–192.
• Časopisni članki in leposlovna dela (pribl. 150 str.) - Zeitungsartikel und literarische Werke nach Absprache (etwas 150 Seiten).