Švedski jezik in kultura III

Švedski jezik in kultura III

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

Vsebina

- Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, bodisi formalnih kot neformalnih. Študentje samostojno berejo daljša umetnostna in neumetnostna besedila v švedskem jeziku. Pri tem nadgrajujejo tudi svoje znanje:
- švedske izgovorjave,
- slovničnih struktur,
- švedskega besedišča,
- o švedski družbi in kulturi.