Švedski jezik in kultura II

Švedski jezik in kultura II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

Vsebina

- Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, tako formalnih kot neformalnih.
- Branje krajših neumetnostnih besedil.
- Nadgradnja besedišča.
- Nadgradnja poznavanja slovničnih struktur in njihove uporabe.
- Osnove švedske izgovorjave.
- Osnovne informacije o Švedski in postopno spoznavanje najvažnejših vidikov švedske družbe in kulture.