Švedski jezik in kultura II

Švedski jezik in kultura II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

- Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, tako formalnih kot neformalnih.
- Branje krajših neumetnostnih besedil.
- Nadgradnja besedišča.
- Nadgradnja poznavanja slovničnih struktur in njihove uporabe.
- Osnove švedske izgovorjave.
- Osnovne informacije o Švedski in postopno spoznavanje najvažnejših vidikov švedske družbe in kulture.

- Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart A1+A2. Textbok. Stockholm: Natur & Kultur 2014. Str. 66–141.
- Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart A1+A2. Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur 2014. Str. 63–131.