Švedski jezik in kultura I

Švedski jezik in kultura I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Gustinčič Pahor Mita

Vsebina

- Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, tako formalnih kot neformalnih (npr. komunikacija pri predstavljanju, pozdravljanju, telefonskem pogovoru, nakupovanju, naročanju v restavraciji, uporabi javnega prevoza itd.)
- Osnovno besedišče za tovrstno sporazumevanje.
- Osnovne slovnične strukture in njihova uporaba.
- Osnove švedske izgovorjave.
- Osnovne informacije o Švedski in postopno spoznavanje najvažnejših vidikov švedske družbe in kulture.