Psihološka preventiva

Psihološka preventiva

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, prof. dr. Žvelc Gregor

Vsebina

Vsebina zajema seznanjanje z naravo in področji primarne, sekundarne in terciarne preventive. Vključuje prepoznavanje razlike med medicinskim in psihosocialnim modelom ter uvajanje v multidisciplinarni pristop. Predmet vključuje seznanjanje s tistimi postopki, ki so vključeni v nacionalne preventivne programe in tudi uvaja študenta v izvajanje segmentov, za katero bo kompetenten po prvi stopnji študija psihologije.