Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša

Študentje in študentke se bodo najprej seznanili z zgodovinskimi, geopolitičnimi in kulturnimi posebnostmi Tajvana. Vsebina bo osredotočena zlasti na relacije med otoškim in celinskim delom širše kitajske regije, tako v preteklem obdobju zgodovinskega razvoja, kot tudi v sodobnem kontekstu. Poznavanje strukturnih, kot tudi konkretnih implikacij teh kompleksnih odnosov je nujno za širše in bolj poglobljeno razumevanje kitajske kulturno – jezikovne regije in zato predstavlja pomemben vidik splošnega sinološkega znanja.

Istenič Kotar, Saša, 2021. Tajvan: biser v neizprosni geopolitični realnosti. Ljubljana: ZIFF UL. COBISS.SI-ID – 48652035
Copper, John F., 2009. Taiwan: Nation-State or Province? Boulder: Westview Press. COBISS.SI-ID - 103059459 Manthorpe, Jonathan, 2009. Forbidden Nation: A History of Taiwan. New York: Palgrave Macmillan. COBISS.SI-ID - 42194274
Schubert, Gunter (ed.), 2016. Routledge Handbook of Contemporary Taiwan. Abingdon: Routledge. COBISS.SI-ID - 62573666 Fell, Dafydd, 2011. Government and Politics in Taiwan. Abingdon: Routledge. COBISS.SI-ID - 49649506
Sullivan, J. & C.Y. Lee (eds.), 2018. A new era in democratic Taiwan? Trajectories and turning points in politics and cross-Strait relations. Abingdon: Routledge. COBISS.SI-ID - 67505250
Chow, Peter C. Y., 2008. The “One China” Dilemma. New York: Palgrave Macmillan. COBISS.SI-ID - 48515426 Hsiao, Hsin-Huang & Lin, Cheng-Yi, (eds.) 2009. Rise of China: Beijing’s Strategies and Implications for the Asia-Pacific. Abingdon: Routledge. COBISS.SI-ID - 48506210