Opisna slovnica nove grščine IV

Opisna slovnica nove grščine IV

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine IV predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine III-vaje. Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- konverzaciji v novogrškem jeziku na izbrane teme širokega vsebinskega spektra
- branju, analizi in interpretaciji novogrških literarnih in neliterarnih besedil, pisanih v knjižnem novogrškem jeziku ali v katharevousi.
- razvijanju sposobnosti tvorjenja daljših in premišljeno strukturiranih pisnih sporočil v novogrškem knjižnem jeziku

Antonopoulou, N. et al. ??????????? ????????? ??? ??????µ??????, ??????? ?, ??????? ?. ??????????? 2000 (učbenik in kaseta).
Babiniotis, G., Kondos, P. ?????????? ???µµ????? ??? ?????? ???? ????????? ???????, ??????, ????????. ????? 1967.
Kavčič, J. Novogrška slovnica. Ljubljana 2010.
Kinne, D. et al. PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 20022.
?????? ??? ?????? ????????????, ???????????? ?????????µ?? ????????????, ?????????? ???????????? ??????? (????µ? ?????? ??????????????), ??????????? 20012; na voljo tudi na spletnem naslovu: www.komvos.edu.
Panagopoulou, Ks. E., Hatzipanagiotidi, A. ???????? ??? ???????µ?????. ??????????? 1997.
Stavropoulos, D. N. Oxford Greek-English Learner's Dictionary. Oxford 199810.
Stavropoulos, D. N., Hornby, A.S. Oxford English-Greek Learner's Dictionary. Oxford 20004.