Nizozemski jezik in kultura V

Nizozemski jezik in kultura V

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v splošnih situacijah. Študentje berejo izvorna besedila v nizozemskem jeziku, novinarske članke in krajša literarna besedila ter spremljajo priporočene televijzijske in radijske programe (dnevnik, reportaže, Klokhuis ipd.). Pri tem aktivno nadgrajujejo tudi usvojeno znanje
• nizozemske izgovorjave;
• nizozemske slovnice ter
• ves čas izpopolnjujejo poznavanje besedišča z raznolikih področij;
• pomemben poudarek je na spoznavanju kulture nizozemsko govorečega prostora, s katero se seznanijo tudi s pomočjo prezentacij, v katerih predstavijo najbolj reprezentativna poglavja zgodovine nizozemsko govorečega področja

• Guus Kuijer: Ik ben Polleke hoor! Amsterdam: Querido 2001. COBISS.SI-ID – 18496610
• Zusätzlichen Lehrwerke zu der Methode Contact werden ständig aktualisiert.

Priporočena literatura:

• Leeuw, de, Elsbeth in Femke de Groot. Contact! 2 Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017, str. 149 – 222.
• Leeuw, de, Elsbeth in Femke de Groot. Contact! 2 Nederlands voor anderstaligen. Werkboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017, str. 146 - 202.
• Frits van Oostrom: Entoen.nu. De canon van Nederland. De vijftig vensters. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=31546…