Nizozemski jezik in kultura IV

Nizozemski jezik in kultura IV

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah. Študentje berejo izvorna besedila v nizozemskem jeziku, novinarske članke in krajša literarna besedila. Samostojno spremljajo priporočene radijske in televijzijske programe (dnevnik, reportaže, mladinski program Klokhuis). Pri tem aktivno nadgrajujejo tudi usvojeno znanje
• nizozemske izgovorjave;
• nizozemske slovnice ter
• ves čas izpopolnjujejo poznavanje besedišča z raznolikih področij;
• pomemben poudarek je na spoznavanju kulture nizozemsko govorečega prostora.

• Leeuw, de, Elsbeth in Femke de Groot. Contact! 2 Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017, str. 69 – 148,
• Leeuw, de, Elsbeth in Femke de Groot. Contact! 2 Nederlands voor anderstaligen. Werkboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017, str. 63 - 145,
• Zusätzlichen Lehrwerke zu der Methode Contact werden ständig aktualisiert.