Nizozemski jezik in kultura III

Nizozemski jezik in kultura III

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

Vsebina

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, v formalnih in neformalnih položajih. Študentje samostojno berejo daljša besedila v nizozemskem jeziku (prilagojena njihovi ravni znanja). Pri tem aktivno nadgrajujejo tudi usvojeno znanje
• nizozemske izgovorjave;
• slovničnih struktur;
ter
• ves čas izpopolnjujejo poznavanje besedišča;
• Pomemben vidik usvajanja tujega jezika je tudi postopno in sočasno spoznavanje kulture nizozemsko govorečega prostora.