Nizozemski jezik in kultura III

Nizozemski jezik in kultura III

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, v formalnih in neformalnih položajih. Študentje samostojno berejo daljša besedila v nizozemskem jeziku (prilagojena njihovi ravni znanja). Pri tem aktivno nadgrajujejo tudi usvojeno znanje
• nizozemske izgovorjave;
• slovničnih struktur;
ter
• ves čas izpopolnjujejo poznavanje besedišča;
• Pomemben vidik usvajanja tujega jezika je tudi postopno in sočasno spoznavanje kulture nizozemsko govorečega prostora.

• Leeuw, de, Elsbeth in Femke de Groot. Contact! 2 Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017, str. 9 – 69,
• Leeuw, de, Elsbeth in Femke de Groot. Contact! 2 Nederlands voor anderstaligen. Werkboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017, str. 5 – 62,
• Homan, Welmoed. 2001. De geest in de tuin. Groningen: Wolters-Noordhoff, str. 5 – 87,
• Zu der Methode Contact zusätzlichen und dem A2/B1 Niveau angepassten Lehrwerke werden ständig aktualisiert.