Nizozemski jezik in kultura II

Nizozemski jezik in kultura II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

Vsebina

• Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, v formalnih in neformalnih položajih. Študentje samostojno berejo daljša besedila v nizozemskem jeziku (prilagojena njihovi ravni znanja). Pri tem z aktivno uporabo utrjujejo tudi:
• osnove nizozemske izgovorjave;
• osnovne slovnične strukture, potrebne za tovrstno sporazumevanje;
• osnovno besedišče, potrebno za tovrstno sporazumevanje;
• Pomemben vidik usvajanja tujega jezika je tudi postopno in sočasno spoznavanje kulture nizozemsko govorečega prostora.