Nizozemski jezik in kultura I

Nizozemski jezik in kultura I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Srebnik Anita

- Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, v formalnih in neformalnih položajih. Pri tem študentje spoznajo tudi:
- osnove nizozemske izgovorjave ob aktivni uporabi;
- osnovne slovnične strukture in njihovo uporabo, potrebno za tovrstno sporazumevanje;
- osnovno besedišče, potrebno za tovrstno sporazumevanje;
- Pomemben vidik usvajanja tujega jezika je tudi postopno in sočasno spoznavanje kulture nizozemsko govorečega prostora.

- Cornax, Annemarie e.a. Contact! 1 Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017: str. 7 – 63,
- Cornax, Annemarie e.a. Contact! 1 Nederlands voor anderstaligen. Werkboek. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal 2017: str. 5 – 46,
- Zu der Methode Contact zusätzlichen und dem A1 Niveau angepassten Lehrwerke werden ständig aktualisiert.