Nemško časnikarstvo na Slovenskem

Nemško časnikarstvo na Slovenskem

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra

Vsebina

Zgodovinski pregled nemških časopisov in časnikov na Slovenskem od začetka do konca izhajanja le-teh na naših tleh ter osnova znanja o medijski cenzuri. Posreduje vedenje o izoblikovanju literarnih norm, kulturnem in zgodovinskem pomenu nemškega časnikarstva pri nas, o borbi za slovenske časopise. Razumevanje za oblikovanje književnosti s pomočjo medijskih nosilcev. Literarna in gledališka kritika. Naloga urednikov in njihova uredniška politika.