Kognitivna nevroznanost psihopatologije

Kognitivna nevroznanost psihopatologije

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bon Jurij, prof. dr. Repovš Grega

Osnove kognitivne nevropsihologije in nevropsihiatrije; orodja in pristopi raziskovanja kognitivnih in nevrobioloških osnov psihopatologije; motnje zaznavanja in pozornosti, motnje govora in jezika, motnje spomina, motnje doživljanja in mišljenja, motnje osebnosti, motnje čustvovanja, motnje izvršilnih funkcij; pristopi in oblike zdravljenja.

Vsebine za predmet so dostopne v izbranih poglavjih sledečih virov.
- Broome, M., Bortolotti, L. (2009). Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Frith, C. (1992). Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia. Hove: Lawrence Erlbaum.
- Banich, M.T., in Compton, R.J. (2018). Cognitive Neuroscience. Cambridge: Cambridge University Press
- Kandel, E.R, Koester, J.D., Mack, S.H in Siegelbaum, S.A (2021). Principles of Neural Science, 6th ed. New York: McGraw Hill.