Izbrane teme iz tajvanskih študij

Izbrane teme iz tajvanskih študij

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša

Vsebina predmeta je osredotočena na naslednje tematske sklope: zgodovinski razvoj, politični in ekonomski sistem, sociološke osnove tajvanske družbe, tajvanska književnost, tajvanski mediji, glasba in film, tradicionalne religije, običaji in rituali, ljudska kulturna dediščina (legende, pesmi ter zgodbe), tajvanska antropologija (predvsem predstavitev staroselskih plemen, ki predstavljajo etnične manjšine) in turizem. Vsak tematski sklop predstavlja določeno izbrano poglavje. V okviru vsakega tematskega sklopa se obravnava ustrezno besedilo, zapisano v tradicionalnih pismenkah. Pomemben vsebinski poudarek bo tudi na razjasnitvi pojmov, povezanih s kulturnimi, etničnimi in nacionalnimi konotacijami pojmov tajvanske kulture in tajvanske kulturne identitete.

(poleg teh knjižnih virov tudi različni članki v tradicionalni kitajščini po izboru predavateljice):
Istenič Kotar, Saša, 2021. Tajvan: biser v neizprosni geopolitični realnosti. Ljubljana: ZIFF UL. COBISS.SI-ID – 48652035
Copper, John F., 2009. Taiwan: Nation-State or Province? Boulder: Westview Press. COBISS.SI-ID - 103059459
Schubert, Gunter (ed.), 2016. Routledge Handbook of Contemporary Taiwan. Abingdon: Routledge. COBISS.SI-ID - 62573666
Liu, Amy C., 2009. Taiwan A to Z: The Essential Cultural Guide. Taipei: The Community Serv. Center. COBISS.SI-ID - 48547938
Brown, Melissa J., 2004. Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities. Ewing: University of California Press. COBISS.SI-ID - 55818338
Heylen, Ann & Scott Sommers, 2010. Becoming Taiwan: From Colonialism to Democracy. Studia Formosiana 6, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag. COBISS.SI-ID - 48695138
Hong, Guo-Juin, 2011. Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen. New York: Palgrave. COBISS.SI-ID - 52452194
Kuo, Cheng-tian, 2008. Religion and Democracy in Taiwan. eBook Collection (EBSCOhost) https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=22818…
Keating, Jerome & April C.J. Lin, Island in the Stream: A Quick Case Study of Taiwan’s Complex History. Taipei: SMC Publishing Inc, 2008. COBISS.SI-ID - 53988450
Harrison, Mark, 2006. Legitimacy, Meaning and Knowledge in the Making of Taiwanese Identity. New York: Palgrave Macmillan. COBISS.SI-ID - 48708962