Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 5

Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 5

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pompe Gregor

• Študent se, upoštevajoč njegovo glasbeno predznanje in sposobnosti, vključi v delovanje glasbenega ansambla.
• Skozi praktično sodelovanje pri izvajanju glasbe spoznava:
• glasbeni repertoar različnih zvrsti,
• tehnike vodenja ansambla,
• notranjo dinamiko medčloveških in ustvarjalnih odnosov v glasbeni skupini,
• zakonitosti in zahteve nastopanja na javnih koncertih in priložnostnih nastopih.
• Študent se spoznava z osnovnimi improvizacijskimi tehnikami.

• Richard Taruskin, Text and Act, Oxford University Press 1995.
• Clive Brown, Classical and Romantic Performing Practice 1750–1900, Oxford University Press 1999.
• Roland John Jackson, Performance Practice: a Dictionary-guide for Musicians, Routledge 2005.
• Teaching Music through Performance in Orchestra, ur. David Ault Littrrell, GIA Publications 2008.
• Lynn Graydon Cooper, Teaching Bands & Orchestras: Methods and Materials, GIA Publications 2004.
• Robert P. Morgan, Tweintieth-Century Music, Norton 1991.