Fotografija in mediji sodobne umetnosti

Fotografija in mediji sodobne umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Predmet se osredotoča na tiste medije, ki so se v 20. stoletju uveljavili poleg tradicionalnih medijev likovne umetnosti, slikarstva in kiparstva, in ki v sodobni umetnosti pravzaprav prevladujejo: fotografija, instalacija, performans, video.
V posameznih tematskih sklopih je predstavljen zgodovinski razvoj vsakega izmed medijev, zlasti pa je izpostavljena fotografija. Poudarjeno je tudi vprašanje definicije posameznega medija ter njegovih (tehničnih in vsebinskih) specifik v razmerju do drugih medijev likovne umetnosti. Na podlagi obravnave konkretnih primerov so zastavljena še vprašanja: do katerih sprememb v načinu predstavljanja in razumevanja umetniških del je privedla uveljavitev teh medijev; kako je ta vplivala na premislek o definiciji pojma umetnosti nasploh; kako je sodobna umetnost vpeta v družbeno-politični in širši kulturni kontekst.
Predmet tako predstavlja nadgradnjo predmeta Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II, saj ponuja bolj poglobljeno oziroma bolj temeljito obravnavo določenih tematik, ki zadevajo umetnost 20. in 21. stoletja.

- Baeumont Newhall, The History of Photography from 1839 to the Present, New York 1982
- Liz Wells (ur.), Photography: A Critical Introduction, London 2000
- RoseLee Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present, London 20113
- Claire Bishop, Installation Art. A Critical History, London 2005
- Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art, New York/London 20142
- Claire Bishop, Umetni pekli. Participatorna umetnost in politika gledalstva, Ljubljana 2012
- David Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, Oxford/New York 2000
- Julian Stallabrass, Sodobna umetnost. Zelo kratek uvod, Ljubljana 2007
- Terry Smith, Contemporary Art. World Currents, Upper Sadle River 2011

Seznam druge priporočene študijske literature bo vsako leto objavljen pred začetkom predavanj.