Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Vsebina diplomskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z diplomskim delom študent/študentka poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino diplomskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko diplomskega dela.